Om skolan

Tuna skola

ligger i gammal kulturbygd ca 34 km nordost om Uppsala. Upptagningsområdet är i första hand Tuna församling. Tuna skola bildar Rasbo skolområde tillsammans med Gåvsta och Stavby skolor. Inom detta område samarbetar skolorna med t ex fortbildning för personal, fritidshemsverksamhet, språkval, lokaler för slöjd & idrott. Tuna skola leds av rektor Micael Tallberg.

1980 revs den gamla skolan och en ny skola uppfördes, skolan renoverades 1998 och 2008 stod en tillbyggnad klar för att anpassa skolan då Tuna skola blivit en f-9 skola.Krogstastenen, Krogsta by i Tuna I skolan finns skolbibliotek. Skolan ligger naturskönt med stora ytor för uteaktiviteter. I nära anslutning finns  bollplan. Tuna bygdegård används av skolan som samlingssal och för idrott. De äldre eleverna åker dessutom till Gåvsta för idrott i Hall 2000 samt till Stavby skola för språkundervisning.

Helhetsidé

Vår bärande pedagogiska idé är att ta tillvara på F-9 perspektivet och vara en skola med en klar kunskapstråd från förskoleklass och genom hela grundskolan - en skola där litenheten är storheten!

/Gisela Axell, rektor

 

                                                                                                                       

13 november 2017