Studie och yrkesvägledare, SYV

Monica Annersten

Inför gymnasiet kan grundskoleelever ansöka om särskilt stöd (liten grupp och gymnasiesamordnare) samt överföra information till gymnasiet om behov av pedagogiskt stöd. För mer information och blanketter se länk nedan:

http://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Inkop-varor--tjanster/Interna-varor--tjanster/Studie---yrkesvagledning/Studie---yrkesvagledning/

 Kontakt:

mejl: monica.annersten@uppsala.se 

telefonnummer: 072 - 452 99 01

Här är mitt schema. Ibland byter jag dag om det gynnar verksamheten.

 

Måndag jämn vecka: Stavby skola 7.45 - 16.15

Fredag jämn vecka: Tuna skola 7.45 - 11.45

Måndag ojämn vecka: Gåvsta skola 7.45 - 16.15

Onsdag ojämn vecka: Tuna skola 7.45 - 11.45

 Info:

läsårsplanering Syv-17.docx (DOCX, 13 KB)

 

Studie- och yrkesvägledningsplan .docx (DOCX, 13 KB)

 

15 augusti 2017