Skolsköterska

Bildväv av Silja Karlsson

Karin Elfvik

Telefon: 0174 -27 01 07 

E-post: karin.elfvik@uppsala.se

 

Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2 4 och 7 samt första året i gymnasiet.

 

Länkar:

Bris

Snorkel

Sundare barn

 

 

 

 

 

 

12 december 2017