Information

Sedan en tid tillbaka är Uppsala kommuns elevhälsa htbq-diplomerad. Projektet vill gärna visa upp det och här är en länk www.uppsala.se/hbtq där det finns mer information om vad hbtq-diplomeringen innebär.

 

 

Allergi

Allergier hos barn-2017.pdf (PDF, 69 KB)

Luskamningshelg:

Luskamningshelg 16-17 spetember 2017.pdf (PDF, 226 KB)

 

Maginfluensa: 

Stanna hemma från förskola, skola eller arbete! 

För att minska risken för smittspridning så ska man stanna hemma från skola eller arbete när man har symtom som diarré och/eller kräkningar två dygn efter att man tillfrisknat. Gäller att de ska ha varit symtomfria i två dygn.

28 september 2017